• Gavas Hodonín, s.r.o.

Průmyslové antikorozní nátěry GAVAS Hodonín, s.r.o.

PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY  Dle požadavků zákazníka jsou prováděny antikorozní a další povrchové úpravy. Pokud není stanoven nátěrový systém, navrhneme a provedeme optimální antikorozní ochranu. Nátěrová hmota a způsob aplikace je navržena s ohledem na povrch a druh materiálu, korozní prostředí a požadavky zákazníka.

Protipožární nátěry jsou vhodné pro pasivní ochranu ocelových konstrukcí a poskytují účinnou protipožární ochranu po dobu až 120 minut. Používané nátěry jsou schváleny evropskou normou EH 13 381-8.

Aplikaci nátěrových systémů provádíme:

  • vysokotlakým bezvzduchovým nástřikem – Airless (nátěrové hmoty s vysokým obsahem sušiny, max. tlak 450 bar), Larius Nova, Graco, Airlessco
  • vzduchovým stříkáním
  • ručními nátěry štětcem nebo válečkem

Práce jsou prováděny školenými pracovníky pod dohledem certifikovaných osob v oblasti koroze a protikorozní ochrany.

Z NAŠÍ PRÁCE