• Gavas Hodonín, s.r.o.

Kontakty GAVAS Hodonín, s.r.o.

OTRYSKÁVÁNÍ  
Všechny povrchové úpravy závisí na vhodné předúpravě povrchu. Na tom, do jaké míry se podaří povrch materiálu očistit a upravit, závisí kvalita a životnost následující povrchové úpravy. Nejefektivnější metodou při odstraňování nečistot mechanickou cestou je tryskání.

Otryskáním lze dokonale odstranit starý nátěr, korozi a nečistoty z povrchu různých materiálů. Tato technologie odstraní povrchovou vrstvu bez použití chemikálií na požadovaný stupeň čistoty tryskání dle ČSN EN ISO 8501 – 1 a drsnost dle ČSN EN ISO 8503 – 3. V praxi to znamená, že otryskáním lze vyřešit Váš problém s odstraněním rzi a starých nátěrů, například z ocelových konstrukcí, profilového materiálu, vnějších i vnitřních povrchů potrubí, armatur, lodí, podvozků aut, ale také očištění betonových povrchů mostních konstrukcí, nadjezdů, přehrad, cihelného zdiva, kamene, fasád apod.

Tryskání za sucha

jsou používány abrazivní materiály např. křemičitý písek ( pískování ), ocelová a litinová drť, vysokopecní struska, případně jiné abrazivo dle povahy tryskaného materiálu.
Tryskání je prováděno v nové tryskací kabině o rozměrech 6 x 13 x 4 m ( šířka x délka x výška) ostrohranným abrazivem GH25, mobilními tryskacími jednotkami „AIRBLAST“ přímo na stavbě nebo u zákazníka křemičitým pískem, vysokopecní struskou, polgritem atd. Tryskání vnitřních povrchů, nádrží na víno, pivo, potraviny, naftu, benzín a jiné.

Tryskání za mokra

Znamená ve směsi s vodou, případně s přidáním inhibitoru koroze.

Tryskání vysokotlakým vodním paprskem ( až 2800 bar)

patří k nejefektivnějším a nejekonomičtějším metodám předúpravy a přípravy povrchu před aplikací nátěrových systémů na ocelových částech, např. mostních konstrukcí, potrubních dílech, armaturách, hutním materiálu apod., zejména v kombinaci se suchým abrazivním tryskáním (kvůli dodržení předepsaného kotevního profilu). Dále při odstraňování koroze, starých nátěrů, čištění nádrží a jímek, tryskání betonu při sanacích, zbavení hrubých nečistot, např. biologických nánosů, odstranění degradovaných částic, vytvoření hrubé struktury betonu apod.

Tryskání vnitřních povrchů potrubí

Provádíme tryskání vnitřních povrchů potrubí od průměru 60 mm do 1500 mm, včetně konzervace dle požadavků..


Z NAŠÍ PRÁCE